ხუთშაბათი, 18 აგვისტო 2022

        სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი

Add one

გალერეა

The CSO Forum for organizations from Guria, Imereti and Racha-Lechkhumi was set up in October 2019.

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“
ელ.ფოსტა: womansukhumi@gmail.com
 
მეწარმე ქალთა ფონდი
ელ.ფოსტა: womenfund2003@gmail.com

იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“
ელ.ფოსტა: spectri@gmail.com